MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

Informujemy, ze w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej  w ul. Józefa Hallera nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców tej ulicy. Przerwa w dostawie wody […]

Komunikat

Informujemy, ze w związku z pracami na sieci wodociągowej  w ulicy Blich nastąpi przerwa w dostawie wody  na odcinku od budynku nr. 1 do budynku nr […]

Komunikat

Informujemy, ze w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej  w ul. Garbarskiej nastąpi przerwa w dostawie wody  dla mieszkańców tej ulicy  w dniu dzisiejszym tj. 14.10.2022 […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast