MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w ulicy Kopernika w dniu dzisiejszym tj. 22.11.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody w tej ulicy […]

Komunikat

  Informujemy, że w związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej przez firmę zewnętrzną prowadząca prace w  rejonie ul. Ks. Krd. St. Wyszyńskiego w dniu dzisiejszym tj, 20-11-2023 […]

Ogłoszenie 2023-11-20

Ogłoszenie Ogłoszenie o wyborze oferty “DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MPGK SP, z o.o. W GORLICACH” Ogłoszenie Ogłoszenie Wyjaśnienia do Przetargu “DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MPGK SP, […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast