MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

       W związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w dniu dzisiejszym 27-05-2022 w Ropicy Polskiej nastąpi przerwa w dostawie wody  na odcinku od Wodociągów do sklepu […]

Komunikat

       W dniach 18-25 maja 2022 roku w godzinach 8-14 na całej długości ulicy Okrzei mogą występować chwilowe braki wody ze względu na przepinanie mieszkańców […]

Komunikat

       W związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w dniu dzisiejszym 04-04-2022 przy ul. 11-go Listopada (od skrzyżowania z ulicą Korczaka do skrzyżowania z ulicą Wyszyńskiego)  […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast