Aktualności

Komunikat

       Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w ul. Hallera nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców zamieszkałych w bdynkach nr 28,30,32 w dniu […]

Ogłoszenie 2019-11-29

Ogłoszenie 2019-11-29 DZS/8/2019 Gorlice, dnia  29.11.2019 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU zamówienia sektorowe Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie Gminy Miejskiej Gorlice Etap III Klauzula […]

Komunikat

       Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w ul. Blich nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy tej ulicy na odcinku:  od wysokości […]

mpgk_gorlice_wlaz

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl