MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

       Informujemy, że w związku z koniecznością włączenia odcinka wykonanego wodociągu w ulicy Granicznej, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 30.07.2021 r. od godz. […]

Komunikat

       Informujemy, że w związku z koniecznością włączenia przebudowanego odcinka wodociągu w ramach budowy ulicy łącznika „Batorego – Kochanowskiego”, nastąpi przerwa w dostawie wody w […]

Ogłoszenie 2021-07-16

Ogłoszenie 2021-07-16 DZS/ 3 /2021 Gorlice, dnia  16.07.2021 r. Ogłoszenie o wyborze oferty zamówienie sektorowe Budowa sieci wodociągowej przy ul. Zamkowej w Gorlicach Ogłoszenie Ogłoszenie 2021-06-30 […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast