MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Ogłoszenie 2024-05-21

21-05-2024 r Sprostowanie Budowa przyłączy oraz węzłów ciepłowniczych do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Konopnickiej Pełna treść sprostowania   OGŁOSZENIE O PRZETARGU zamówienia sektorowe Budowa przyłączy […]

Ogłoszenie 2024-05-13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU zamówienia sektorowe Dostawa i montaż układu pomiarowego objętości natężenia przepływu Ścieków w rurocią9u kanalizacji sanitarnej   1. Ogłoszenie 2. SWZ 3. ZAŁĄCZNIKI do […]

Komunikat

Informujemy, że w dniu 02.05.2024 roku biuro MPGK Sp. z  o.o. w Gorlicach przy ul. 11-go Listopada 54a, biuro ZUW w Ropicy Polskiej 51, laboratorium przy […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast