MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Ogłoszenie 2024-03-01

Gorlice 01-03-2024 Odpowiedź na zapytanie Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanego komunalnego osadu ściekowego – l90805 wytworzonego w Oczyszczalni Ścieków w Gorlicach: Pełna treść informacji Załącznik 1 – […]

Ogłoszenie 2024-02-29

Ogłoszenie 2024-02-27 Informacja o wyborze kolejnej oferty Wywóz i zagospodarowanie odpadów wytworzonych w oczyszczalni ścieków w Gorlicach: skratki – l9O8O1 Pełna treść informacji     Ogłoszenie […]

Komunikat

  Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej w ulicy Szpitalnej w dniu dzisiejszym tj. 29.02.2024 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast