MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

  W związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w  ul. Dmowskiego nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic. Dmowskiego, Andersa, Paderewskiego,Dębowej i Brzozowej dniu dzisiejszym tj. […]

Ogłoszenie 2022-06-20

Ogłoszenie 2022-06-20 r. DZS/ 2 /2022 Gorlice, dnia 20.06.2022 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (zamówienia sektorowe) „Wywóz i zagospodarowanie odpadów wytworzonych w Oczyszczalni Ścieków w Gorlicach: […]

Komunikat

  W związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ul. Piekarskiej, Cichej,Wąskiej oraz Plac Dworzysko w Gorlicach w dniu 17-06-2022 […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast