Aktualności

Komunikat

         W związku z awarią sieci ciepłowniczej w dniu 12.03.2020 roku nastąpi przerwa w dostawie centralnego ogrzewania w budynkach przy ulicy Kopernika 6,8,10 i […]

Komunikat

               WAŻNE! Informacja dla klientów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2, prosimy o […]

Komunikat

                Informacja o pozyskaniu dofinansowania w formie pożyczki preferencyjnej z WFOŚiGW w Krakowie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie […]

mpgk_gorlice_wlaz

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl