Aktualności

Ogłoszenie 2019-11-07

Ogłoszenie 2019-11-07 DZS/ 7 /2019 Gorlice, dnia  07.11.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze oferty DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MPGK SP. Z O.O. W GORLICACH   1. Ogłoszenie […]

Komunikat

       Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w ul. Królowej Jadwigi nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Warneńczyka, Kr. Jadwigi […]

Komunikat

         Informujemy, że w dniu 22-10-2019 (wtorek) będą prowadzone prace naprawcze na sieci wodociągowej w ul. Stróżowskiej w związku z powyższym nastąpi przerwa w […]

mpgk_gorlice_wlaz

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl