MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Ogłoszenie 2021-06-14

Ogłoszenie 2021-06-14 DZS/ 2 /2021 Gorlice, dnia  14.06.2021 r. Ogłoszenie o wyborze oferty WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWORZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GORLICACH: USTABILIZOWANEGO KOMUNALNEGO OSADU […]

Ogłoszenie 2021-06-01

Ogłoszenie 2021-06-01 DZS/ 2 /2021 Gorlice, dnia  01.06.2021 r. Ogłoszenie o przetargu WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWORZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GORLICACH: USTABILIZOWANEGO KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO […]

Wynajem

       Informujemy że od 01-01-2021 posiadamy do wynajęcia ogrzewane pomieszczenie warsztatowe z kanałem remontowym o powierzchni 200 m2. Warsztat mieści się przy ul 11-go Listopada […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast