MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

Odpowiedź oferenta; 06-06-2023 Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty; 02-06-2023   Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ulicy Łokietka, Pod Lodownią w Gorlicach. 1. Ogłoszenie o […]

Komunikat

Ogłoszenie; 17-05-2023 Informacja z otwarcia ofert Ogłoszenie o wyborze oferty Zestawienie oceny ofert   Odpowiedź na zapytanie – 4; 12-05-2023 Pełna treść   Wyjaśnienie treści SWZ […]

Komunikat

W zwiazku z wystapieniem awarii sieci wodociagowej w ulicy Piekarskiej w dniu 06.05.2023 r. w godzinach od 19:30 do poznych godzin nocnych wystapi spadek cisnienia oraz […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast