MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

       W związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w dniu dzisiejszym 24-09-2021 ( piątek)  nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich odbiorców przy ul. Dukielskiej (na […]

Komunikat

       Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zawiadamia, że w związku z usunięciem awarii ciepłowniczej w Elektrociepłowni Gorlice w dniu 07.09.2021 r. w godzinach […]

Komunikat

       Informujemy, że w związku z kontynuacją prac związanych z wymianą zasuw sieciowych w ulicy Łysogórskiej przed remontem tej ulicy, nastąpi przerwa w dostawie wody […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast