MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

       W związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w ulicy Chrobrego, nastąpi przerwa w dostawie wody dla wszystkich mieszkańców osiedla Łęgi od godziny 17:00 do późnych […]

Ogłoszenie 2021-12-30

Ogłoszenie 2021-12-30 r. DZS/ 7 /2021 Gorlice, dnia 30.12.2021 r. OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY (zamówienia sektorowe) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków przy ul. Okrzei […]

Komunikat

       W związku z Zarządzeniem Prezesa MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach – dzień 27 grudnia 2021 r.(poniedziałek), ustala się dniem wolnym za święto przypadające […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast