MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

Informujemy, że w związku z  planowanymi pracami celem usunięcia awarii sieci wodociągowej  w ul. Bieckiej może nastąpić przerwa w dostawie wody w dniu 20.09.2023  na odcinku […]

Komunikat

Informujemy, że w związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej w ul. 11- go Listopada przez firmę zewnętrzną podczas prowadzonych przez nią prac, z przyczyn niezależnych od Miejskiego […]

Komunikat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Gorlicach informuje, że w dniu  7 września (czwartek) 2023 r. od godziny 8.30 do godziny 14.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast