MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

Informacja o wysokości cen ciepła dla podmiotów uprawnionych od 1 marca 2023 r. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp z.o.  w Gorlicach informuje, że w dniu 15 […]

Komunikat

Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej  w ulicy Rybickiego nastąpi przerwa w dostawie wody   od godziny 10:00 do 15:00w dniu 17.02.2023 r. Wszystkich […]

Komunikat

Informujemy, ze w związku z uszkodzeniem sieci wodociągowej  w ulicy Lipowej nastąpi przerwa w dostawie wody  na odcinku od skrzyżowania ul. Lipowej z ul. Krakowską do […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast