MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Informacja z realizacji projektu;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

Aktualności

Komunikat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. informuje, że zgodnie z decyzją z dnia 21.12.2022 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie […]

Komunikat

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gorlicach informuje, że  usługa wywozu  nieczystości płynnych  za 1 m3 na terenie Miasta Gorlice od dnia 1.01.2023r. wynosić […]

Komunikat

Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii sieci wodociągowej  w ul.Kochanowskiego nastąpi przerwa w dostawie wody   na odcinku od ul. Batorego do  budynku nr 67, […]

mpgk_gorlice_wlaz
Font Resize
Contrast