Aktualności

Komunikat

         Informujemy, że w związku z pracami związanymi z podłączeniem nowych odbiorców, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 15.10.2019 r. (wtorek) od godz. 8:00 […]

Komunikat

         Informujemy, że ze względu na konieczność wymiany osprzętu sieci wodociągowej podczas prac związanych z remontem ulicy Stróżowskiej, nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu […]

Ogłoszenie 2019-10-02

Ogłoszenie 2019-10-02 DZS/ 7 /2019 Gorlice, dnia  02.10.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze oferty DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MPGK SP. Z O.O. W GORLICACH   1. Ogłoszenie […]

mpgk_gorlice_wlaz

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. “Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II “Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

“Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. “Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I “Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl