Aktualności

Ogłoszenie 2019-09-12

Ogłoszenie 2019-09-12 DZS/ 7 /2019 Gorlice, dnia  12.09.2019 r.   DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA MPGK SP. Z O.O. W GORLICACH   1. Ogłoszenie 2. SIWZ 3. Załączniki  […]

Ogłoszenie 2019-09-03

Ogłoszenie 2019-09-03 DZS/ 6 /2019 Gorlice, dnia  03.09.2019 r.   Ogłoszenie o wyborze oferty Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikowniami ciepła na os. Korczak przy ul. Hallera w […]

Komunikat

       W związku z awarią sieci zasilającej ciepłej wody użytkowej na osiedlu Korczak wystąpiła przerwa w dostawie w/w medium dla odbiorców przy ul. Hallera 4, […]

mpgk_gorlice_wlaz

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

„Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. „Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl