Aktualności

Komunikat

       Informujemy, że w związku z wystąpieniem awarii wodociągowej w ul. Warneńczyka nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców przy ul. Warneńczyka, Kr. Jadwigi, Chrobrego, Mieszka […]

Ogłoszenie 2019-08-09

Ogłoszenie 2019-08-09 DZS/ 6 /2019 Gorlice, dnia  09.08.2019 r.   Przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z wymiennikowniami ciepła na os. Korczak przy ul. Hallera w Gorlicach – etap VI. […]

Ogłoszenie 2019-08-06

Ogłoszenie 2019-08-06 DZS/ 5 /2019 Gorlice, dnia  06.08.2019 r.   Sprzedaż rur stalowych pochodzących z demontażu magistrali ciepłowniczej w Gorlicach amówienie sektorowe   1. Ogłoszenie; 2. SIWZ […]

mpgk_gorlice_wlaz

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

„Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. „Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl