Aktualności

Ogłoszenie 2019-05-24

Ogłoszenie 2019-05-24 DZS/ 3 /2019 Gorlice, dnia  20.05.2019 r. Zawiadomienie o Unieważnieniu Przetargu   WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWORZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GORLICACH: USTABILIZOWANEGO KOMUNALNEGO […]

Komunikat

  Informujemy, że w związku z remontem ulicy oraz przebudową sieci podziemnych nastąpi przepięcie wykonanego wodociągu w ulicy Niepodległości. Na okres wykonania tych prac nastąpi przerwa w […]

Ogłoszenie 2019-05-20

Ogłoszenie 2019-05-20 DZS/ 3 /2019 Gorlice, dnia  20.05.2019 r. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE PRZETARGU   WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWORZONYCH W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GORLICACH: USTABILIZOWANEGO KOMUNALNEGO OSADU […]

mpgk_gorlice_wlaz

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Gorlice dzięki realizacji inwestycji w  mieście Gorlice” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pełna treść ogłoszenia;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl

MPGK Sp. z o.o. w Gorlicach podpisało umowę o dofinansowanie projektu

„Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej w Gorlicach” w ramach Działania 1.5. „Efektywna Dystrybucja ciepła i chłodu”, w ramach Osi Priorytetowej I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusz Spójności na lata 2014-2020.

Ogłoszenie;

Zgłaszanie nieprawidłowości w realizacji projektu, strona ministerstwa;

wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mr.gov.pl